ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពចុងក្រោយនៃការបូជាស.ព.វីរះជនអាវសកំសត់របស់ខ្មែរ ពិតជាគួរឲ្យស្រណោះណាស់… (មានវីដេអូ)

ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក ក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពចុងក្រោយនៃការបូជាស.ព.វីរះជនអាវសកំសត់របស់ខ្មែរ ពិតជាគួរឲ្យស្រណោះណាស់… (មានវីដេអូ)មហាគ្រួសារខ្មែរទាំងមូល សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំជាទីបំផុតចំពោះការបា.ត់ប.ង់នូវ វីរះជនអាវស អ្នកគ្រូ អ៊ឹម ស្រីនិ ដែលបានលះប.ង់គ្រប់បែបយ៉ាង នឹង ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបុព្វហេតុ ប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំ.ងនឹងជំងឺ កូវីដ19 ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកគ្រូជាអ្នកគ្រូដែលគោរពស្រលាញ់អ្នកជំ.ងឺ ណាស់ ដោយមិនគិតពីភាពនឿយហត់របស់ខ្លួនឯងឡើយ។ពេលនេះអ្នកគ្រូបានសំរាកហើយ សំរាកជារៀងរហូត ហើយពួកយើង នឹងចងចាំនូវគំរូវីរះភាពរបស់អ្នកគ្រូនៅក្នុងចិត្តពួកយើងរហូត។អ្នកគ្រូ អ៉ឹម ស្រីនិ បានលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាង នឹង ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបុព្វហេតុ ប្រយុទ្ធប្រឆាំ.ងនឹងជំ.ងឺ កូវីដ19។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយលែក មហាគ្រួសារខ្មែរទាំងមូល កាន់តែស្រណោះដល់អ្នកគ្រូជាខ្លាំង ក្រោយមិត្តភក្តីរបស់អ្នកគ្បានទម្លា.យសារមួយ ពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យនៅមានជីវិត បានឆ្លើយទៅកាន់មិត្តភក្តីដែលបានសួរថាអត់សម្រាកទេ ដោយអ្នកគ្រូពេទ្យបានតបថា: សាកមើលភ្នែកមើល – ហត់ណាស់តែមិនហ៊ានសម្រាកទេ ព្រោះគិតអ្នកជំងឺជាធំ។ដោយលែក ក្រលេកមកមើលទិដ្ឋភាពពេលបូជាស.ព.របស់ អ្នកគ្រូ អ៊ឹម ស្រីនិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺពិតជាមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានឡើយ។ ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ ChoupDena Smile បានរៀបរាប់ថា: ជូនដំណើរប្អូនស្រី ជាលើកចុងក្រោយភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់ប្អូនស្រីនឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តក្រុមការងារជានិច្ច វិរះនារីអាវសរ ការលះបង់នេះពិតជាធំធេងណាស់សំរាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា សុំប្អូនទៅបានសេខក្តីសុខ វិរះនារីអាវសរ 😞😞😞៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap