រឿងមួយមិនទា.ន់ច.ប់ផង ពេលនេះ កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ត្រូវជួបរឿងមួយថ្មីទៀតហើយ គឺថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រឿងមួយមិនទា.ន់ច.ប់ផង ពេលនេះ កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា ត្រូវជួបរឿងមួយថ្មីទៀតហើយ គឺថា….សូមរំលឹកថា កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា បានមានសេរីភាពបណ្តោះអាសន្នវិញ ក្រោយមានការជួយរកយុវត្តិធម៌ ក្រុមមេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោសែនក្រោយមានរឿងប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយឧកញ៉ា ហេង សៀ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយហេតុការពីថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដោយកញ្ញាចោទឧកញ៉ាចា.ប់រំលោ.ភ នាងក្នុងរថយន្ត ហើយឧកញ៉ាថានាងប្ល.ន់យកទូរស័ព្ទបង្ករបួ.សស្នាម។ដោយលែកនៅមុននេះបន្តិច យោងតាមកការឲ្យដឹងពីលោកមេធាវី គី តិច បានបញ្ជាក់ថា តាំងពីថ្ងៃដែលនគរបាលខណ្ឌទួលគោកចាប់ខ្លួនកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា (ថ្ងៃទី៨ ឧសភា)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺកញ្ញាមិនបានប្រើប្រាស់ Facebook ទៀតទេ ដោយសារទូរស័ព្ទស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់នគរបាល និងតុលាការ។ ទើបតែយប់ថ្ងៃនេះ Facebook របស់កញ្ញាឃើញ Online ហើយកញ្ញាសាកចូលក្នុង Facebook របស់ខ្លួនចូលលែងកើតដោយសារ Username និង លេខសំងាត់ត្រូវបានគេលួច Hack និងដូរលេខកូដថ្មី៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap