ដោយសារតែក្តីអាណិត!!! អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹងស្វះស្វែងជួបក្មេងស្រី ដែលត្រូវសន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺទាត់អីវ៉ាន់លក់បន្តិចបន្តួចចោលអស់ ដោយសារតែ…..

ដោយសារតែក្តីអាណិត!!! អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹងស្វះស្វែងជួបក្មេងស្រី ដែលត្រូវសន្តិសុខផ្សារកំពង់ស្ពឺទាត់អីវ៉ាន់លក់បន្តិចបន្តួចចោលអស់ ដោយសារតែ…..អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ពិតជារន្ធត់ចិត្ត នៅអ្វីដែលបានកើតលើក្មួយស្រី ហើយក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឯកឧត្តម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្វះស្វែងជួបក្មួយស្រីដើម្បីបានស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក ។ករណីនេះអាចកើតចេញពីការមិនយល់គ្នា ដោយភាគីសមត្ថកិច្ខលោកហត់នឿយ ភាគីក្មួយស្រីលក់មិនសូវដាច់ផង ទើបកើតជាជម្លោះ ទោះជាយ៉ាងណា ឯកឧត្តម ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងរដ្ឋបាលខេត្ត និងរកវិធីដោះស្រាយជូនក្មួយឲ្យបានរកទទួលទាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយមិនខាតបង់អ្វីទាំងអស់ ។សូមខលមក លេខ 015228855/0319339393 នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីគណនេ្យហ្វេសបុក ឈ្មោះថា ម៉ុន សំអាត ស្រឡាញ់ប្រជាជន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួររំលឹកផងដែរថា យោងតាម ហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះ Heng sokha នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១បាន បង្ហោះយ៉ាងដូច្នេះ ថា ៖សូមបងប្អូនជួយស៊ែរអ្នកសណ្តាប់ធ្នាប់ផ្សារកំពង់ស្ពឺទាត់អីវ៉ាន់ក្មេងលក់បន្តិចបន្តួចចោលអស់គួអាណិតណាស់អោយថ្នាក់លើបានឃើញផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap