ឱកាសការងារក្របខណ្ឌរដ្ឋ ក្រសួង-ស្ថាប័ន ចំនួន ០៧ ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការ ២៣០ កន្លែង

យោងតាមការជូនដំណឹងតាមតេឡេក្រាមរបស់ឯកសារមន្រ្តីសាធារណៈ នាល្ងាចថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានឲ្យដឹងថា ក្រ​​សួង​មុខងារសាធារណៈ បានធ្វើសេចក្ដីប្រកាសដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលទាំងអស់ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា ក្រសួងកំពុង​តែ​រៀប​​ចំ​​ធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជាការ ឆ្នាំ២០២១។

ដោយតាមការជូនដំណឹងនេះ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សម្រេចឲ្យមានការទទួលពាក្យសុំសិទ្ធប្រឡង​ប្រជែងជ្រើស​រើស​ក្រប​ខ​ណ្ឌ​​មន្រ្តីរាជការចំនួន ០៧ស្ថាប័ន សរុបចំនួន ២៣០កន្លែង។ ក្នុងនោះកាល​បរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃ​ការទទួល​ពាក្យ​​ប្រឡងរាល់​ក្រ​សួង​-​ស្ថាប័ន នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១ រីឯចំពោះកាល​បរិច្ឆេទប្រឡង​នឹងមានការជូននៅ​ពេល​ក្រោយ​៕

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ឯកសារមន្រ្តីសាធារណៈខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap