អាកាសធាតុក្ដៅប៉ះពាល់ច្រើនដល់សុខភាព ត្រូវចេះវិធីការពារ​ (វីដេអូ)

គ្រាន់តែ​ឮថាអាកាសធាតុ​ក្តៅ​ក៏មាន​អារម្មណ៍​ថា​ពិបាក​ទ្រាំបាត់​ទៅហើយ។ ​អាកាសធាតុ​ក្តៅខ្លាំងអាច​​បង្ក​ផល​វិបាក​ជាច្រើនក្នុង​ការ​រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ​ជាពិសេស​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​មក និង​អាច​ប៉ះពាល់ច្រើន​ដល់​រាងកាយ​របស់​យើង។ អត្ថបទ​នេះ​នឹង​ប្រាប់​ពី​ផល​ប៉ះពាល់​ និង​តិចនិក​ខ្លះៗ​សម្រាប់​ថែរក្សា​សុខភាព​​អំឡុងពេល​អាកាសធាតុ​ក្ដៅ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap