ពិតជាស្អាតណាស់!!! ទិដ្ឋភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ថតពីលើអាកាស ស្អាតទំនើបស៊ីវីល័យ មិនចាញ់ស្រុកគេ(មានរូបភាពជាច្រើន)

ពិតជាស្អាតណាស់!!! ទិដ្ឋភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ថតពីលើអាកាស ស្អាតទំនើបស៊ីវីល័យ មិនចាញ់ស្រុកគេ(មានរូបភាពជាច្រើន)ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជាង ២២៦ គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាខេត្ត ដែលមានសក្ដានុពល រីកចម្រើនខ្លាំង ទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និង ទេសចរណ៍ ដែលបានវិវត្តខ្លួន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រីកធំធាត់ យ៉ាងឆាប់រហ័ស បង្កើតបានជាអគារខ្ពស់ៗត្រដឹមត្រដែត បូករួមផ្លូវរលោងកាច់កោងខ្វែងខ្វាត់ក្រុង គួរជាទីទាក់ចិត្តក្រៃលែង ។ជាក់ស្ដែង បើតាមផេកហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Young Leadership Foundation-Cambodia បានបង្ហាញឱ្យឃើញពី ទិដ្ឋភាពនៃក្រុងព្រះសីហនុ មើលពីលើអាកាស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើឱ្យមហាជនដែលបានឃើញហើយ សឹងតែស្រឡាំងកាំងស្ទើរមិនជឿភ្នែកខ្លួនឯង ព្រោះតែខេត្តតំបន់សមុទ្រមួយនេះ មានការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ត្រឹមរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលពោរពេញទៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយភាពស៊ីវីល័យ ទំនើបស្រស់ស្អាត មិនចាញ់បរទេសនោះឡើយ ៕ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមទស្សនាទិដ្ឋភាព ក្រុងព្រះសីហនុ ថតចេញពីលើអាអាកាស ដែលមានបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap