សម្គាល់​មើល​បាន! បុរស​ចាស់​ទុំ និង​ចេះ​គិតគូរ​មែនទែន​ តែងមានជាប់​ខ្លួន ៩ចំណុច​នេះ

១.​ ហ៊ានដើរ​ចេញ​ពី​កន្លែង​មិន​ល្អ​៖ តាំង​ពី​ក្មេង​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ ត្រូវ​ជួប​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​រាប់​មិន​អស់​។​

Read more