សូមប្រយ័ត្ន! ឃើញ២ឆូត គិតថាមានកូនហើយ ស្រាប់តែ២ទៅ៣ថ្ងៃ ចាប់ផ្ដើមចុកពោះខ្លាំង ទ្រាំមិនបានទៅពិនិត្យអេកូ ពេទ្យថា ឈាមបែកពេញពោះហើយត្រូវវះកាត់បន្ទាន់ ចុងក្រោយត្រូវកាត់ដៃស្បូនម្ខាងទៀត😭😭 មិនដឹងថាមានកូនទៀតអត់ទេ(កូនក្រៅស្បូន)

Read more