ចេញសញ្ញាទាំងនេះ ក្មេងអាលែកហ្ស៊ីនឹងស៊ុតហើយ

ស៊ុត​ជា​អាហារ​មួយ​ប្រភេទ ច្រើន​តែ​​បង្ក​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​អាលែក​ហ្ស៊ី​អាហារ​លើ​ក្មេងៗ។ ស៊ុត​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ប្រតិកម្ម​អាលែកហ្ស៊ី​​​ ពី​ប៉ុន្មាន​នាទី ទៅ​ដល់​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ក្រោយ​ញ៉ាំ​ស៊ុត ឬ​អាហារ​ធ្វើ​ពី​ស៊ុត​។ តើ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដែរ​ទេ? គួរ​ធ្វើ​ម៉េច បើ​អាលែកហ្ស៊ី​នឹង​ស៊ុត?​

Read more