ចុះទាំងយប់អប់រំ អ្នកដែលនៅតែជួបជុំគ្នាផឹកស៊ីតាមមូលដ្ឋាន មើលស្រាលមេរោគកូវីដ ១៩


កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅនេះ សមត្ថកិច្ចខណ្ឌមានជ័យ ព្រមទាំងខណ្ឌសែនសុខ បានចុះអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាននាំគ្នាផឹកស៊ីជួបជុំគ្នា និង ចាក់ភ្លេងឮៗរំខានដល់អ្នកជិតខាង ដោយមិនបានការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ ១៩ ។

ជាមួយគ្នានេះមានមតិមហាជនជាច្រើនលើកឡើងថា គួរតែកាត់បន្ថយខ្លះទៅ ចាំជំងឺស្ងប់ស្ងាត់ចាំផឹកទៀតក៏មិនហួសពេលដែរបងប្អូន ព្រោះកាលៈទេសៈជាការរួបរួមគ្នាដើម្បីបង្ការ និង ការពារខ្លួនកុំឱ្យឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ដែលជាការចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap